Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2015

9953 5fad 500

renegadebusiness:

angryisokay:

c-a-bergamot:

Deleting all comments because only in this site you will find people throwing shit at a 17 year old boy who has voluntarily fed 80'000 people by starting his own business because he has a very particular idea lf masculinity which happens to threat only people with paper feelings.

His business has a line of ‘SheCans’ with names like ‘Unstoppable’, ‘Awesome’, ‘Fearless’ and ‘Beautiful’.
Anyone who is bitter about this kid’s business needs to step back and reevaluate their life.

^^
Reblogging again because of that comment

Reposted fromdoctorkpepper doctorkpepper
0053 60d0 500

piledrive-waltz:

mojosodope178:

wynn1ng:

skindeeptales:

On her 90th birthday grandma Heather Brooks got her first tattoo. She chose a Cancer Research pink ribbon to signify her victory after a five year battle with cancer.

via Things & Ink

This gives me all the feels.

But what are you gonna think in 30 years when you’re 120?

that comment made my day

3174 242c 500

diosesuno:

100,000 monks in prayer after the Nepal earthquake as a necessary gesture of power.

My prayers go out to the beautiful people of a beautiful country.

Reposted fromfish-wifey fish-wifey
limes
- Wiesz, że kiedy kochasz coś mocno, zaczynasz to nienawidzić?
- Tak.
- Czy to się stało z Tobą i Twoimi książkami?
- Przestałem patrzeć na moje książki, gdy przestałem kochać życie.
- Dlaczego przestałeś kochać życie? - Cóż, nie kochasz samego życia... kochasz miejsca, zwierzęta, ludzi, wspomnienia, jedzenie, literaturę, muzykę. I czasami spotykasz kogoś...kogo obdarzasz całą miłością jaką możesz dać. I jeśli stracisz tego kogoś, uważasz, że wszystko inne też przestało istnieć. Mimo, że ono nadal istnieje. Giraudoux powiedział, że możesz tęsknić za pojedynczą istotą, nawet jak jesteś otoczony przez tłum. Ci ludzie są jak... coś dodatkowego. Zamazują obraz, są tłumem bez znaczenia. Oni zakłócają spokój. Więc szukasz zapomnienia w samotności. Ale samotność tylko sprawia, że usychasz.
— Ostatnia miłość pana Morgana

April 25 2015

5701 bdc4

geekygothgirl:

jmiah0192:

Japanese child actress Mana Ashida (little Mako) was embarrassed that she couldn’t pronounce Guillermo Del Toro’s name so he gave her special permission to call him “Totoro-san” instead.

My Neighbor Guillermo Del Toro.

If I don’t reblog this, assume I’m dead.

Reposted fromambeer6 ambeer6 viaelavator elavator
limes
4274 cce6 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaelavator elavator

April 21 2015

limes
4182 8b19
Reposted frommisssomething misssomething

March 30 2015

limes
9507 4a5b 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaelavator elavator
6810 585c 500

fireyfobbitmedicine:

shingeki-no-shinju:

Some of my favorite anime fansubs

Don’t forget

image
Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viaelavator elavator
limes
7038 5f1e
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaelavator elavator

March 08 2015

limes
limes
1950 4c31
Reposted fromjulynadine julynadine

March 07 2015

limes
7215 41ae 500
Ludzie! Zwariowałem, pieniądze rozdaję!

Dostałam dzisiaj na ulicy milion złotych od nieznajomego :)

March 03 2015

limes
Nazywam się Szymon i mam osiemnaście lat. Jestem w trzeciej, maturalnej klasie tego liceum. Właśnie ją zacząłem. W tym roku szkolnym mam zdać maturę i iść na jakiś zgodny z moimi zainteresowaniami kierunek studiów, prawdopodobnie będzie to prawo, medycyna, informatyka, masturbacja albo mizantropia.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viajakubzulczyk jakubzulczyk
limes
limes
Reposted fromoski oski viaelavator elavator

February 27 2015

limes
limes
2686 5dd2
Reposted fromAgnik Agnik viaelavator elavator
9095 df8b 500
Reposted fromruadhnait ruadhnait viaelavator elavator
limes
0525 ff96 500
Reposted fromzosienieczka zosienieczka viaelavator elavator
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl